Sự ra đời của Website http://phunuviet.info.vn

http://phunuviet.info.vn là một website chuyên cung cấp các thông tin về đời sống gia đình và đặc biệt chuyên hơn về người phụ nữ Việt Nam tại thời điểm thế kỷ 21. Bên cạnh đó, nội dung website còn nghiên cứu thâm sâu về đời sống tâm linh của tất cả các tôn giáo như: Lương Dân, Phật Giaó, Đạo Tin Lành, Thiên Chúa Giaó nhằm giúp con người Phụ nữ sống đạt tới mục tiêu: Công - Dung - Ngôn - Hạnh để định hướng cho gia đình - nền tảng của xã hội đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu cả đời này và đời sau.